INSTÄLLD! Guidning av utställningen om Eslöfskungen

20 aug 17:30

Eslövs stadsmuseum Eslöv

INSTÄLLD! Guidning av utställningen om Eslöfskungen

Torparsonen Christian Nilsson var rallare när järnvägen nådde Eslöf 1858. Han var begåvad, driftig och osedavnligt energisk, slog sig ner i Eslöf. Byggde hus, drev hotell, startade företag angav tonen i den lokala politiken. Initiativtagare till att Eslöf fick både köpings- och stadsrättigheter. Spåren av hans gärning finns kvar.

Guidning av Hans Bertil Hansson och Bertil Svensson.

 

 

 

  • Eslövs stadsmuseum
  • Östergatan 5
  • 241 39
  • Eslöv
  • 20 augusti 2020, 17:30 - 18:30

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window