Eslövs flyg- och hemvärnsmuseum

Eslövs flyg- och hemvärnsmuseum har öppet ett antal gånger under säsongen. För aktuella tider och datum se hemsidan.

Eslövs flyg och hemvärnsmuseum som är ett kombinerat flyg- och hemvärnsmuseum. Museet visar hemvärnshistoria från tiden 1940-2000 från mellanskånes olika hemvärnsdistrikt och flygfältets historia från 1934-2015.

Hemvärnsmuseidelen visar i komprimerad form hur en inpasseringsplats, stabsplats, sjukvårdsplats och förplägnad kunde se ut under den aktiva tiden. Vapnen som visas är attrapper. Granatgeväret är gjort av ett avloppsrör. Kulsprutepistolen är gjord av dammsugarrör och vattenledningsrör, och mausergevärets pipa är gjord av trä. Dockorna med olika uniformer skall visa hur dessa har sett ut genom åren.

Mer information finns på eslovsflygochhemvaernsmuseum.se.

Cykel med bår

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window