Eslövs stadsmuseum

Tom den 5 juni är det en utställning om brandkåren i Eslöv och affären Modegarn.
From den 11 juni öppnar Eslövs sommarsalong.

Eslövsresan är Eslövs stadsmuseums basutställning. Den innehåller intressanta teman och barnens eget spår och avslutas med ett rum där barnen kan leka.

För aktuella öppettider; se: Eslöfs Museiförening (hembygd.se)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window